Karmsundgata sør: - Alt er i rute

Artikkelen er over 2 år gammel

Planarbeidet for det store vei, sykkel- kollektivprosjektet sør i Karmsundgata er godt i gang.

DEL

HAUGESUND: Statens vegvesen, Asplan Viak og kabel- og ledningseiere har vært på befaring i Karmsundgata.

– Det blir jobbet med å få på plass dokumentasjon over alle kabler og ledninger, for at entreprenøren som får jobben i Karmsundgata, kan ta vare på kabler og ledninger under bygging, informerer Haugalandspakken på sin Facebook-side.

Som Haugesunds Avis omtalte like før jul, skal det brukes totalentreprise på firefeltsveien sør i Karmsundgata. Ifølge Vegvesenet vil den entrepriseformen framskynde byggestart.

I meldingen på Facebook i går, kan vi lese at alt er i rute for å kunne legge prosjektet ut på anbud til sommeren.

Forventet byggestart er første kvartal 2019.

Karmsundgata sør

Karmsundgata Sør strekker seg drøyt en kilometer mellom Opel-krysset og Haugesunds Avis-bygget.

Drøyt 300 millioner kroner er prislappen Vegvesenet opererer med, og den er prioritert i Haugalandspakken.

Veianlegget skal utvides og får en bredde på 28 meter, fordelt på 14 meter til bilvei, ni meter til gang- og sykkelanlegg og fem meter til rabatter og beplantning.

Foruten fire kjørefelt blir det separate veier for gående og syklende på begge sider.

Alle de tre rundkjøringene utvides, og alle fotgjengerfelt mellom øst og vest fjernes.

Det kommer ny gang- og sykkelbro over Storesundgata fra Shell/7-Eleven mot sør, og bro videre over til vestsiden av Karmsundgata.

Artikkeltags