BUSS: 1. oktober innføres de mye omtalte bomringene på Nord-Jæren. I den forbindelse ønsker fylkeskommunen å få flere over på buss.

Fra mandag 24. september til og med søndag 7. oktober innføres nedsatt pris til én kroner per billett. Det er Rogaland fylkeskommune og Bymiljøpakken som innfører prisreduksjonen, og den kommer i hele Rogaland.

– Vi ønsker å skape en varig reisevaneendring hos så mange som mulig, derfor tilbyr vi denne ordningen. Målet er at flest mulig vil teste ut å reise kollektivt, og at det vil gi en positiv opplevelse. Gjennom å bruke appen til å kjøpe billett gjør også de nye passasjerene seg kjent med den, forklarer fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal på fylkeskommunens nettsider.

Hvis du skal reise for en kroner, er du nødt til å bruke mobilapplikasjonen «Kolumbus Billett». Hvis du velger å kjøpe billett om bord, må du betale full pris.