Stenger og legger om gang- og sykkelsti rundt Skeisvatnet

Artikkelen er over 2 år gammel

Rundt 800 lass med sprengstein skal Birkeland Maskinentreprenør kjøre til et midlertidig deponi ved Skeisvatnets vestside. Det betyr omlegging av turvaner for mosjonister og gang- og sykkelvei for skoleelever, i en måned framover.