Odd Johan Miljeteig er død

Han vil bli husket som en av de største entreprenørene i Haugesund.