Lokalt utviklet - og med internasjonalt salgsapparat

LBC Cloud i Haugesund har utviklet et system for å hindre elektrisk nabokrangel.