Sperringer rundt Flotmyr

Store biter murpuss løsner og faller på bakken fra åpne sår i ytterveggene på bygningen på Rutebilstasjonen på Flotmyr. Nå har kommunen satt opp sperringer.