Nye regler for bålbrenning

Illustrasjonsfoto: Kjersti Blehr Lånkan/NB Scanpix

Illustrasjonsfoto: Kjersti Blehr Lånkan/NB Scanpix Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Fra 15. april i år gjelder nye regler for bålbrenning

DEL

FRILUFTSLIV: Inntil i år har det vært forbud mot å gjøre opp ild «i eller i nærheten av skogmark» mellom 15. april og 15. september, uten tillatelse fra kommunen. Forskriftene har ikke hatt noen «det-er-lov-å-bruke-hodet-setning», - en setning som sier at det likevel er lov å gjøre opp ild hvis det ikke er brannfare, melder Friluftsrådet Vest.

I de nye forskriftene er forbudsperioden er uendret, men forbudsområdet er utvidet fra «i eller i nærheten av skogmark» til «i eller i nærheten av skog og annen utmark».
Det er også blitt lagt til inn også en ny setning: «Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann».

Nå er det lov å bruke hodet

Forbudet mot å fyre bål mellom 15. april og 15. september er nå utvidet til all utmark. Snaufjell, holmer og strandområder omfattet, altså områder der det normalt ikke er brannfare. I prinsippet omfatter forbudet også isbreer.

Men det er et viktig nytt unntak; nå kan en gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brannfare. I veilederen til forskriftene nevnes spesielt at det er tillatt å gjøre opp ild på snødekt mark eller når det har vært mye nedbør over lang tid.

Friluftsrådet Vest hilser den nye forskriften velkommen

Friluftsrådet mener at de nye reglene er mer fornuftig og gir folk mer frihet til selv å vurdere de lokale forhold der de er. Tidligere har mange ignorert den gamle forskriften og brent seg et kaffebål der de har ment det har vært trygt, uansett årstid. Dette har ført til en delvis undergraving av forbudet, noe som har vært uheldig både med hensyn til respekten for lov og rett generelt og forebyggende brannvern spesielt. Setningen i den nye forskriften om rett til å vurdere brannfare hilses derfor velkommen, skriver Friluftsrådet Vest.

Haugesund har generelt bålforbud hele året

Enkelte kommuner har egne brannforskrifter. Haugesund kommune har generelt bålforbud hele året, med unntak av bål i fjæra når det ikke er generelt stor brannfare. Uansett så skal man alltid ta kontakt med brannvesenet i kommunen dersom man ønsker å fyre opp et bål. I Haugesund nås brannvesenet på telefonnummer: 52744700.

Artikkeltags