Flytter inn i «byens beste lokaler»

Da Icon-lokalene ved Steinparken i Haugesund sentrum ble ledige, grep Solid sjansen og flytter nå butikken 190 meter lengre nord.