HAUGESUND: Prosjektet «Barn og unges helsetjeneste» skal skape en sammenhengende helsetjeneste for barn og unge med ulike psykiske lidelser.

 –  Et imponerende arbeid, sier Erlandsen, som mener andre må se hvordan Helse Fonna og kommunene har utviklet et samarbeid som er til det beste for barn og unge.

Ifølge en pressemelding skal prosjektet gjøre det enklere å få god hjelp i rett tid, enten det er kommune eller sykehus. Er du lærer, fastlege, arbeider i barnehage, på helsestasjon, innen barnevern eller på sykehus skal du få hjelp til å vite hvor du skal henvende deg om du møter barn med utfordringer.

Enklere hjelp

I forbindelse med prosjektet er det utarbeidet tydelige og enkle rutiner for samarbeid innen fem konkrete diagnoser, og det er psykologspesialist Ester Espeset som skal lede prosjektet, som har fått støtte fra Helse Vest.

Espeset er en pådriver for å skape gode helsetjeneste for barn og unge, og har spesialisert seg innen spiseforstyrrelser. Hun har i lengre tid sett et behov for bedre samarbeid mellom kommune og sykehus, som skal være til det beste for pasienten.–  Jeg er veldig glad for at statssekritæren kommer for å høre om det gode arbeidet som våre fagfolk har gjort i samarbeid med kommuner og brukere. Dette prosjektet vil være en merkbar forskjell for mange. Tverrfaglig samarbeid på tvers av kommune og sykehus er framtiden, sier klinikkdirektør i psykisk helsevern, Kenneth Eikeset i en pressemelding.

Fem pasientforløp

Samarbeidsprosjektet  «Barn og unges helsetjeneste» ble gjennomført i 2016/2017, hvor hovedmålet var å utarbeide pasientforløp på tvers av kommune og spesialhelsetjeneste for å sikre sammenhengende helsetjenester.

Det er fem ulike pasientforløp, og de utvalgte tilstandsbildene er bekymring for barn 0-3 år, spiseforstyrrelser, angstlidelser, autismespektervansker og komplekse traumer.