HAUGESUND: Kommuneoverlege Jostein Helgeland i Haugesund opplyser til Haugesunds Avis at de ved Haugesund legevakt ikke har sett noen økning i antall besøk relatert til influensa. Det har heller ikke smittevernlege Teis Qvale.

– Jeg tror nok det er litt tidlig, sier Helgeland.

Ved Folkehelseinstituttets influensaovervåking viser tallene fra uke 45 at forekomsten av influensalignende sykdom er svært lav i hele landet. Dette betyr at sesongens influensautbrudd fortsatt ikke er i gang.

I Haugesund har 2.500 personer blitt vaksinert mot influensa, men i og med at influensasesongen ikke har begynt, er det fortsatt mulig å vaksinere seg.

Vaksine mot lungebetennelse

Teis Qvale anbefaler at alle som er over 65 år, eller har kols, røyker, har kroniske sykdommer og nedsatt immunforsvar, kontakter sin fastlege og vaksinerer seg mot lungebetennelse.

– Dette er en vaksine som varer i fem år og som tradisjonelt er gitt til folk med kols. Nå er imidlertid anbefalingen at alle over 65 tar denne vaksinen. I tillegg bør de som er i risikogruppene kontakte sin fastlege og vaksinere seg mot lungebetennelse, sier Qvale,

En av årsakene til at helsemyndighetene har endret anbefalingen når det gjelder vaksine mot lungebetennelse, er ønsket om å få ned forbruket av antibiotika.