Grethe Paulsen Vie ved Haugalandmuseene i gang med et forskningsprosjekt om Thea Larsen – bokhandleren, musikkforhandleren og fotografen fra århundreskiftet.

Prosjektet skal kaste lys over Thea Larsens fotografiske motiver og postkortproduksjon.

– Hun fotograferte blant annet for postkortproduksjon. Vi har en del glassplater etter henne og noen få postkort. Det hadde vært fint om vi klarte å samle inn flere postkort, forteller Paulsen Vie.

På denne siden ser du tre eksempler av Larsens postkort,

– Det er fint om folk kan sjekke om de har noen liggende i gamle album. Mange av hennes postkort er sikkert sendt ut av byen og ut av landet, føyer hun til.

I tekstboksen under har Grethe Paulsen Vie skrevet om Thea Larsens liv og virke.

Postkort-fotografen

Rett etter 1900 var det ganske mange postkortprodusenter i Haugesund. En av dem var forretningskvinnen Thea Larsen, som produserte egne postkort for salg, ofte med påskriften «Eneret Thea Larsen».

Thea Larsen var født på Bokn i 1847 og døde i 1934, 86 år gammel. Da hadde hun levd nesten hele sitt voksne liv i Haugesund, og var en kjent og respektert dame i byen.

Hun arbeidet både som lærerinne, bokhandler, musikkforhandler og postkortprodusent. Hun var en av mange kvinner som på slutten av 1800-tallet tok steget inn i næringslivet. En rekke lovendringer på slutten av 1800-tallet gjorde det mulig for flere kvinner å bli selvstendig næringsdrivende og etablere forretninger i eget navn og virke.

I 1890-årene etablerte hun et eget forlag – Thea Larsens forlag, i 1900 etablerte hun en egen musikkforretning og konsertbyrå i Strandgata 156, og i flere tiår var hun pianoforhandler i Haugesund.

Thea Larsen var i tillegg en ivrig fotograf, både privat og som en del av forretningen. Hennes produksjon av postkort var sannsynligvis en kombinasjon av en interesse for fotografi og en mulighet til å tjene penger.

I Norge ble det stemplet nærmere 9.000.000 postkort i 1905. På denne tiden fungerte de som formidlere av visuelle nyheter, før avisene begynte å trykke bilder. Både branner, skipsforlis, naturkatastrofer, spesielle utstillinger, idrettsstevner og kongebesøk var blant motivene og de ble brukt som jule-, nyttårs-, og påskehilsener, både lokalt og til slekt og venner i USA.

I byene fikk kjente bygninger, kirkene, gater og torg egne kort. Thea Larsen fotograferte blant annet Vår Frelsers kirke i Haugesund og flere andre kirker i regionen.

Under Kong Haakon og Dronning Mauds kroningsferd i 1906, fotograferte hun både i Stavanger, Haugesund og Bergen. Målet hennes var nok å produsere postkort fra denne store begivenheten.

Tittelen «Kongebesøket» og Eneberettiget Th. L. 1906» på en glassplate med motiv fra Haugesund, tyder på det. Hun har også etterlatt seg mange flotte landskapsmotiver, både kyst- og fjellandskap. Her kan et med motiv fra Sletta med tittelen «Ved Haugesund, Hvalfisk», framheves.

Litteratur:

Davidsen, Stein Tore 2005. «Unionsopp - løsningen. Postkortet som billed-, nyhets- og budskapsmedium i 1905».

I: Fossen, Anders Bjarne (red.): Bergen - serne og 1905. Bergen Historiske Forening

Dybdahl-Henriksen, H., 1952: Sang og musikkliv i Haugesund 1867-1945 Bind II. Haugesund.

Reme, Eva 2007: Postkort, minner og monumenter. I Tidsskrift for kulturforskning, Vol 6, Nr 1-2.

Risa, Lisabet, 2011: Fotografihistoria – sett frå Rogaland. Stavanger.

Kilder:

www.digitalarkivet.no

Nekrolog, Haugesund Dagblad 08.08.1934.

Tekst:

Grethe Paulsen Vie, Konservator ved Haugalandmuseene