I LYKKERUS: Ulrikke Nesheim Heldal ble gladere enn hun hadde trodd for å bli valgt inn som fast representant i Bystyret i Haugesund.
Haugesund Høyre

– Håper ikke jeg sovner i bystyresalen

Som ung kvinne utgjør 26 år gamle Ulrikke Nesheim Heldal en kontrast til store deler av det nye bystyret i Haugesund. – Jeg håper folk har valgt meg inn fordi de har tro på at jeg skal gjøre en god jobb, ikke på grunn av at jeg er kvinne.
Publisert