22 måneder etter vedtak om kraftig takstøkning i bomringen, ligger fortsatt saken hos staten et sted

For hver måned som går uten stortingsvedtak om takstøkning i Haugalandspakken, blir det 25 millioner kroner mindre til veibygging. Hittil er cirka 350 millioner forventede inntekter gått tapt.