23 av 25 passasjerer videre til 13 ulike steder

Flyet fra Haugesund til Bergen er lettet. En daglig rute på vel en halvtimes flytid.