FLYPLASSEN: 3. mai ble det klart at en overgangsordning kom på plass, noe som sikret utenlandsflyginger til Polen og Spania også i 2018.

I forkant av avtalen mellom Lufthavnutbygging AS (LUB), Avinor og samferdselsdepartementet, var det høyt støynivå lokalt.

Da fristen for en ny avtale nærmet seg, haglet det med beskyldninger mot Avinor og også mot samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

For eksempel at Avinor trenerte prosessen og påstander om dette kan bli flyplassens død. Spesielt fra næringslivet ble det mobilisert voldsomt, men også politikere og eks-politikere.

Torsdag morgen landet statsråd Solvik-Olsen og hans statssekretær Tom Cato Karlsen på Helganes. Det samme gjorde lederen for forretningsutvikling i Avinor, Eigil Ulvin Olsen.

Budskapet til Solvik-Olsen var klinkende klart. Flyplassen på Karmøy vil leve videre, uansett om driften blir satt ut, eller om Avinor ender opp med å drive videre.

– Ryktene om flyplassens død har aldri stemt med virkeligheten. Her er det grunnlag for flyplassdrift og vekst, og Avinor har aldri hatt planer om noe annet, sa Solvik-Olsen.

– Komplisert jus

Han fortalte de frammøtte litt om det som skjedde i slutten av april og i begynnelsen av mai, da det stormet rundt ham og Avinor.

– De som jobber her, driver næring her og innbyggerne her har opplevd usikkerhet om hvordan flyplassen skal drives videre. Vi hadde et arbeidsmål om å få på plass en overgangsordning innen 1. mai. Nå ble det noen dager på overtid, og mye av grunnen til det skyldes rett og slett komplisert jus, forklarer Solvik-Olsen.

Mens partene altså jobbet med komplisert jus, vokste angsten og aggresjonen lokalt.

– Kunne du og Avinor kommunisert bedre, for å unngå den opprørske stemningen som oppsto?

– Ja, sett i ettertid kunne vi det. Men når du sitter midt oppi det og ser at vi trenger et par dager til for å finne løsningen, mener jeg at det var klokt å vente. Hadde vi invitert til pressekonferanse 1. mai og sagt at vi nærmet oss en løsning, ville vi framstått som klovner hvis vi inviterte til pressekonferanse med en løsning bare to dager senere, forklarer Solvik-Olsen.

Snart klar med anbudskriterier

Nå har partene lagt bak seg støyen og er glade for overgangsordningen. Avinor er allerede i gang med å rigge anbudskriterier for videre drift av flyplassen.

– Vi jobber nå med å legge til rette for tjenestekonsesjon, og vil legge fram kriteriene før sommeren. Vi inviterer til prekvalifisering til høsten. Hvis det er noen som er kvalifisert, ser vi for oss å gi tilbudet i løpet av første kvartal 2018, forteller Eigil Ulvin Olsen i Avinor.

Forretningsutvikleren i Avinor presiserte at de har god dialog mot markedet når kriteriene skal legges.

– Dialogen og innspill fra markedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt vil bli innarbeidet i anbudet, sier Ulvin Olsen.

Martin Laurhammer og LUB drifter i dag deler av flyplassen, og er også høyaktuell til å være med i konkurransen videre.

– Hvis vi og andre skal finne det interessant, må vilkårene være kommersielt brukbare. Er de det, er jeg sikker på at det flere som er interessert, sier Laurhammer.

Avinor driver videre hvis ingen private får det til

Ok, men hva skjer hvis det ikke kommer kvalifiserte kommersielle aktører på banen og ønsker å drive flyplassen?

– Da driver Avinor videre. Hvis det ikke kommer tilbydere nå, er det vår vurdering at det ikke vil komme en ny runde på en stund. Sjansen går nå. Jeg synes det er spennende om andre aktører kan komme på banen. Aktører som er tettere på regionen og markedet, og som kanskje kan bidra til vekst og utvikling. Dette blir spennende. Hvis ikke, blir det Avinors oppgave å jobbe for videre vekst og utvikling. Her skal det uansett være flyplassdrift, gjentar samferdselsministeren.

Oppsummert: Kriteriene for å drive flyplassen får vi vite mer om før sommeren. Til høsten blir det prekvalifisering. Og før påske kan det være bestemt hvem som skal drive flyplassen videre.