KARMØY/HAUGESUND: Målet var å få åpnet de nye veistrekningene mellom Norheim og Raglamyr og Raglamyr og Spanne 1. mai.

Uforutsette utfordringer med den nye rundkjøringen i Spannavegen førte imidlertid til forsinkelser.

Del på Facebook

Men nå er alt i rute. Bare småting som merking, gjerder og pynting gjenstår.

- 18. juni blir det åpning av de nye veiene. Åpningen skal skje klokken 11.00 av fylkesordfører Janne Johnsen, i rundkjøringen der veistrekningene møtes på Raglamyr, bekrefter Statens vegvesens prosjektleder for T-forbindelsen, Rune Sandven.

Norheim - Raglamyr

Veien starter med en ny 40 meter i diameter stor rundkjøring på Norheim. Den nye vegstrekningen østover opp til ny rundkjøring i Spannavegen har midtdeler og ett felt på hver side av midtdeleren. Strekningen er imidlertid regulert som firefeltsvei.

- Det skal være en smal sak å gjøre den om til firefeltsvei når behovet melder seg og beslutningen tas, sier Sandven.

Fra den 63 meter i diameter store rundkjøringen i Spannavegen, fortsetter veien videre oppover mot Raglamyr - også der med midtdeler og tofeltsvei.

Hele strekningen fra Norheim til Raglamyr er cirka to kilometer lang.

Langs hele nordsiden av veien er det spesielt tilrettelagt for myke trafikanter - med eget felt for gående og eget for syklister.

På vei opp mot Raglamyr kjører man under en ny gangbro - som skal knytte sammen gang- og sykkelstier i Haugesund og Karmøy.

Det er også flere underganger på hele strekningen.

LES OGSÅ: Du betaler først ved Mjåsund

Raglamyr

Den nye rundkjøringen på Raglamyr er fylkets største rundkjøring - 83 meter i diameter stor og med fem armer - mot henholdsvis Spannavegen/Norheim, Spanne (T-forbindelsen), Ørpetveitsvegen, Amandasenteret og Raglamyr vest.

Det blir fire underganger under rundkjøringen og tilrettelagt for myke trafikanter.

På vei nordover mot Amandasenteret kjører man på firefeltsveg til man kommer til ny rundkjøring, som ble tatt i bruk for tre uker siden. Fra rundkjøringen og bort til rundkjøringen ved Deco-bygget, vil en ny bussterminal komme. Dermed blir busstrafikken flyttet ut av parkeringsområdet til Amanda-senteret.

Raglamyr - Spanne

Den nye veien sørover mot Spanne er første smakebit på T-forbindelsen.

I krysset mellom Spanne og Ørpetveitsvegen kommer det en ny rundkjøring, som på sikt skal føre oss videre sørover i T-forbindelsen.

Strekningen fra Spanne-rundkjøringen og sørover mot tunnelmøtepunktet på Fosen skal være ferdig 1. desember. Den veistrekningen inkluderer to tunneler.

Hele T-forbindelsesprosjektet skal etter planen åpnes i mai 2013.

- Alt er foreløpig i rute, sier prosjektleder Sandven.