HAUGESUNDS AVIS MENER: Fornuften seirer til slutt i spørsmålet om legevakttilbud til 12.000 innbyggere på Nord-Karmøy og Fastlands-Karmøy – ser det ut til. Alt tyder nå på at det meste blir som nå, i alle fall et par år til. Dette har vært en sak med mye støy og mistro mellom Haugalandets to største kommuner.

Enkelte vil nok hevde at det ikke hadde vært så mye bråk om ikke Haugesunds Avis hadde skrevet såpass mye om saken, men da kan det også hevdes at saken kanskje ikke hadde blitt løst om ikke vi hadde løftet fram uenigheten, eller i alle fall kommunikasjonsproblemene. For er det noe vi skal lære av denne saken, er det å snakke tydelig og åpent sammen. Vi har ikke registrert én klar stemme som sier at dagens ordning er dårlig. Innbyggerne vil ha det slik, og de fleste politikerne vil ha det slik.

Likevel kludret man det til. Det er greit at Haugesund er spurt og ønsker å se på hvilke andre nabokommuner man kan levere legevakttjenester til, men hensynet til eksisterende partner burde komme først. Så gikk det litt i vranglås, både politisk og byråkratisk. Karmøy-politikerne ga ikke rådmann Sigurd Eikje noen særlig mulighet til å være smidig, og man måtte hive seg rundt for å kunne utvide på Åkra. Haugesundspolitikerne var lenge tilsynelatende fraværende.

Samtidig så de at de kunne gå på en økonomisk smell om de mistet Karmøy, og det er fortsatt usikkerhet rundt eventuelle nye kommuner som vil kjøpe tjenester. Oppi alt dette kommer taktikkeri om den framtidige interkommunale legevakta. For den kommer, med eller uten Karmøy. Blir det ikke interkommunal legevakt, er det fordi kommunene da har slått seg sammen. Resultatet blir stort sett det samme.

Spørsmålet er hvor legevakta skal ligge. Utredningene er i gang. På hver sin kant. Problemet er at Karmøy ikke vil utrede en plassering langs Karmsundgata. Det har skapt splid, og var trolig grunnen til at dette kom så skjevt ut. Karmøy har helt rett i at Norheim/Raglamyr godt kan være en strålende plassering for et nytt, interkommunalt tilbud, men Haugesund har på sin side rett i at det er opplagte fordeler ved å ha en legevakt som så tett som mulig er integrert med Haugesund sjukehus.

Da bør regionens innbyggere ha rett på at man løfter blikket og utreder alle mulighetene sammen, kun med tanke på å gi best mulig tilbud, til flest mulig, så rimelig som mulig. Da er kommunegrensene irrelevante. Så får kommunene heller hver for seg utrede mulighetene for å stå utenfor.

Best mulig tilbud, til flest mulig, så rimelig som mulig.