FRAMTIDEN TIL HELGANES: Samarbeidsavtalen med Avinor gir Lufthavnutbygging AS (LUB) penger til å drive markedsstøtte til utenlandsrutene på Helganes. Det har gitt et godt rutetilbud.

Mandag kom det fram at Avinor holder tilbake deler av overføringene til LUB, og at det er fare for at Ryanair kutter Helganes i løpet av 2015.

Margrethe Snekkerbakken, som er divisjonsdirektør for regionale flyplasser i Avinor bekrefter overfor Haugesunds Avis at overføringene til LUB. er redusert. Hun understreker at dette ikke skyldes at Avinor er ute etter en større del av inntektene for inntektenes skyld.

– Poenget er at kontrakten skaper ubalanse mellom partene etter hvert som trafikken øker. Det fører til stadig større overføringer fra Avinor til LUB, som er en privat aktør. Avinor kan ikke operere med en kontrakt som bryter statsstøtteregelverket. Vi må sikre at den er i balanse og overholder regelverket, sier Snekkerbakken.

– Må være lovlig

Avinor-direktøren opplyser at selskapet i fjor – etter påpeking fra internrevisjonen – tok initiativ til å reforhandle kontrakten med LUB.

– Avinor må påse at vi ikke bryter statsstøttereglene, og har derfor etablert en modell som beregner hvor mye markedsbidrag som kan utbetales, uten å bryte regelverket. Vi har overført midlene til LUB og mener dette bør dekke den operasjonelle driften av ruteutviklingsarbeidet, sier hun.

– Kan dere ensidig redusere utbetalingene i juridisk bindende avtale?

– Vi står med en kontrakt som bryter statsstøtteregelverket. Det kan vi ikke ha, sier Snekkerbakken.

Daglig leder Martin Laurhammer i LUB sier overføringene ikke lenger gir penger til operasjonell drift i selskapet.

– Vi får overført en del penger, men ikke den summen som er beskrevet i samarbeidsavtalen, sier han.

Håper på enighet

Stridens kjerne er om LUB mottar ulovlig statsstøtte.

– Vi ønsker å revidere avtalen med den hensikt å sikre at den ikke er i strid med statsstøtteregelverket. LUB mener at avtalen ikke bryter dette regelverket, og derfor har vi heller ikke kommet til enighet, sier Snekkerbakken.

Begge parter har fått utarbeidet juridiske betenkninger – med ulike konklusjoner.

Samarbeidsavtalen går tilbake til 2003 da Haugaland kraft gjennom LUB investerte 90 millioner kroner i rullebaneforlengelsen på Helganes. LUB ble tre år senere solgt til Caiano Eiendom AS (Kristian Eidesvik med familie) og TS Industri Invest AS (Trygve Seglem med familie).

Senere er den kompliserte samarbeidsavtalen blitt endret flere ganger. Avtalen gir LUB en fastsatt andel av overskuddet fra taxfreesalg og parkering, som utenlandstrafikken på Helganes genererer. Overføringene har økt i takt med veksten i antall ruter og passasjerer.

Partene viser til at de er i forhandlinger, og vil ikke si hvor store summer det er snakk om.

– Vi kommer nærmere og nærmere, men er ikke i mål med forhandlingene. Avinor ønsker ikke å ødelegge trafikkutviklingen i Haugesund, men den må skje innenfor lovverket, sier Snekkerbakken.

Avtalen gjelder til 31. mars 2018. Parallelt med reforhandlingene diskuterer partene en ny avtale som skal sikre utvikling av flyplassen etter 2018.

– Vi håper vi kommer i mål med begge avtalene, sier Avinor-direktøren.

Der er Laurhammer enig.