HAUGESUND/KARMØY/SVEIO: Både Teknisk drift i Haugesund kommune og Friluftsrådet Vest brukte mandagen til å forsøke å danne seg et bilde av stormens ødeleggelser.


Seksjonsleder for Park- og friluftsavdelingen i Haugesund kommune, Torgeir Haugen, sier skadeomfanget er mindre enn ventet.


– Det var verre etter Inga i 2013. Når det gjelder trefall er det Haraldsvang – øst for lekeparken, som har fått hardest medfart. Vegen inn er sperret og en del belysning er ødelagt av nedblåste trær. Ved Eivindsvatnet ligger det to trær og sperrer turstien, forteller Haugen.


I Rekavik er deler av Kyststien ødelagt.


– Vi starter opprydningsarbeidet tirsdag, sier Torgeir Haugen.

Karmøystrendene

På Karmøy har badestrendene Åkrasanden og Sandvesanden klart seg bra, opplyser Andreas Dunkley i Friluftsrådet Vest.


– Det så mye verre ut etter Inga, nå ligger det litt tang og søppel på strendene. Men stormen har ikke vasket ut sanden, sier Dunkley.


På ridestien ved gruveområdet på Visnes har det vært en del trevelt, men det har Karmøy kommune ryddet unna etter hvert.

Privat molo

Badeplassen på Kvalsvik har fått gjennomgå, deler av grasmatta er flerret bort. Andreas Dunkley frykter også at moloen på Kvalsvik kan ha blitt påført skader, men det får man ikke svar på før været har roet seg.


En molo som fikk store skader var den som skulle beskytte småbåthavna ved Sletto hyttefelt i Sveio.


Nils Georg Staupe sitt firma laget moloen. Han sier på telefon fra Gran Canaria at den ble bygget i henhold til gjeldende regler.
Men det finnes ingen offisielle krav eller forskrifter til utforming av privat molo.


– En molo skal godkjennes av Kystverket, havnevesen og kommune. Men det finnes ingen Norsk Standard for moloer, sier Øivind Asgeir Arntsen, førsteamanuensis i Marin byggteknikk på NTNU i Trondheim.

Molohåndbok

Kystverket har utarbeidet en håndbok for molobygging, men det er ikke noe krav om at utbyggere må følge denne.


– Når vi bygger moloer følger vi molohåndboken og en del anbefalinger fra NTNU som vi jobber etter, sier senioringeniør i Kystverket Eivind Edvardsen.


– Når en molo vaskes bort er det et klart signal at den er dimensjonert for liten, sier Edvardsen.


Lars Vorraa, teknisk overinspektør ved Karmsund Havnevesen, sier havnevesenet kun skal ta stilling til moloens beliggenhet i farleden, ikke konstruksjonen.