50 kroner turen

Haugesund Sanitetsforening tar tak for årets TV-aksjon.