Arbeidsledigheten går ned i Haugesund og Karmøy

GLEDER SEG OVER FLERE I JOBB: Både Haugesund og Karmøy opplever god nedgang i antall arbeidsledige i mars.

GLEDER SEG OVER FLERE I JOBB: Både Haugesund og Karmøy opplever god nedgang i antall arbeidsledige i mars. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

God nedgang i Haugesund og Karmøy, og alle kommunene i Nord-Rogaland ligger nå under fylkesgjennomsnittet på ledighet.

DEL

HAUGESUND: Det viser tallene for mars som ble lagt fram fredag formiddag.

- Det er god nedgang i ledigheten både på Karmøy og i Haugesund.  I de andre kommunene er det omtrent som i forrige måned, forteller Elisabeth Lie Nilsen, som er leder i Nav Marked i Nord-Rogaland.

Sammenlignet med forrige måned, går ledigheten ned i alle kommunene i Nord-Rogaland, med unntak av Tysvær som har en liten oppgang.

Tallene viser også at alle kommunene i Nord-Rogaland nå ligger under fylkesgjennomsnittet på ledighet, og at alle har lavere ledighet enn i fjor på samme tid.

- Det siste er med unntak av Vindafjord. Vindafjord har hatt mer enn en dobling av ledigheten sammenlignet med i fjor på denne tiden, men da var også ledigheten lav der, forklarer Nav-lederen.

Færre ledige innen bygg og anlegg

Det er 156 færre i Nord-Rogaland som enten er helt ledige eller går på tiltak.

- På bruttoledigheten går til sammen ned med 156 personer, noe det er all grunn til å være glad for, sier Lie Nilsen.

Nedgangen i ledighet er størst for personer innen Bygg/anlegg, men det er også bra nedgang for personer innen industrien.

Tallene for hele fylket viser også færre arbeidsledige innen reiseliv og transport.

Færre unge ledige og flere over 60 år

Sammenliknet med mars i fjor, øker arbeidsledigheten for de over 60 år.

I pressemeldingen fra Nav Rogaland står det at ledigheten hos arbeidstakere over 60 år øker med 15 prosent.

Arbeidsledigheten blant de unge går derimot ned. For unge under 30 år er det en reduksjon på 17 prosent.

Sistnevnte gleder direktør for Nav Rogaland Truls Nordahl.

- Arbeidsledigheten er fremdeles høg i Rogaland, men de siste månedene har vist flere tegn til bedring. Det er spesielt gledelig at arbeidsledigheten går ned blant unge, og at NAV får inn mange oppdrag frå arbeidsgivere som skal bemanne opp, sier han.

Null varsler om permittering

Han gleder seg også over at tallet med varsler om oppsigelser og permitteringer både i februar og mars er på et veldig lavt nivå.

Det er det også i nordfylket, der Nav i mars ikke har mottatt noen store varsel om oppsigelser eller permitteringer i måneden som gikk.

- Det er ett godt tegn for distriktet vårt. Selv om vi vet at noen bedrifter fortsatt må permittere og si opp personer, så er det lavt antall personer det dreier seg om, sier Elisabeth Lie Nilsen.

Lysning i markedet til våren

Hun forteller at det er en liten nedgang på utlyste stillinger denne måneden.

- Nedgangen er på sju prosent, men vi har likevel en økning i antall stillinger som meldes til Nav. Vi hører også en del bedrifter som referer til at de ser lysning i markedet utover våren, så vi antar at vi ikke får noen betydelig reduksjon på dette området, sier Lie Nilsen.

Over halvparten har søkt jobb i 26 uker

14.088 rogalendinger står uten jobb i mars, noe som gir en bruttoarbeidsledighet på 5,4 prosent. Det inkluderer både helt ledige og de som er i et arbeidsrettet tiltak via Nav.

Av de som står helt uten jobb, har over halvparten søkt jobb i 26 uker eller mer. Det gjelder 6.178 personer.

- For å bedre denne krevende situasjonen er vi avhengig av at antall nye arbeidsplasser i regionen øker, sier Nordahl.

Oljeledige må se i andre bransjer

Også Lie Nilsen bekymrer seg for at langtidsledigheten øker for noen grupper.

- Det er fortsatt vanskelig å få jobb innenfor offshorebransjen. Her ligger det vel fortsatt heller ikke an til noen umiddelbar lysning i tunnellen, selv om flere refererer til at «bunnen er nådd». Denne gruppen arbeidssøkere er nok i mye større grad enn andre nødt for å se seg om etter arbeid utenfor egen bransje og utenfor eget distrikt. Det er mange steder i Norge nå hvor arbeidsmarkedet er godt, og disse vil ha betydelig bedre jobbmuligheter om de søker arbeid der, mener den lokale lederen for Nav Marked.

Flere får jobb etter tiltak

2.726 personer er i et arbeidsrettet tiltak via NAV i Rogaland og får gjennom dette tilført kompetanse som kan hjelpe dei vidare ut i jobb.

629 av disse er i nordfylket.

- Vi har høy aktivitet på tiltaksområdet. Mange arbeidsgivere er med og gir muligheter for arbeidstrening og ansettelser med lønnstilskudd. Vi ser også at antallet formidlinger øker i etterkant av tiltakene – altså at tiltakene fører til jobb for flere enn tidligere. Dette er også en gledelig trend, sier Lie Nilsen.

Arbeidsledighet

  • Rogaland har den høyeste arbeidsledigheten i landet med 4,4 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland og Finnmark som alle har en arbeidsledighet på 3,4 prosent. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland, begge med 1,9 prosent.
  • I mars hadde 22.700 av de helt ledige vært arbeidssøkere i mer enn ett år. Dette er 1.400 flere enn i samme måned i fjor, en økning på 6 prosent. Økningen i langtidsledigheten er klart størst i Rogaland og Hordaland.
  • 11.362 er helt ledige i Rogaland. I februar gjaldt dette 12.111. Totalt står 14.088 helt eller delvis uten jobb i mars. 5,4 prosent av arbeidsstyrken er arbeidsledige.

  • Ser vi på mars måned i Rogaland finner vi det høyeste antallet helt ledige i Egersund og Sandnes, med 5,3 prosent. Sola har 5,2, mens Stavanger har 4,8.
  • I Haugesund er 4,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. I Vindafjord er 3,9, mens i Karmøy er 3,6 prosent helt ledige.

Kilde: Nav.no.

Artikkeltags