Høyest økning i landet av sivile saker

Den største saksmengden i året i konfliktrådet, omhandler mindre tyverier, vold, narkotika og skadeverk.

DEL

HAUGESUND: Det viser statistikken fra året som gikk i nye Sør-Vest konfliktråd. 1. juli 2019 slo konfliktrådene i Haugaland og Sunnhordland og Sør-Rogaland seg sammen.

I pressemeldingen står det at konfliktrådet i Sør-Vest mottok godt over 900 saker i løpet av 2019. Statistikken viste, tross at noe saker fra 2019 fremdeles registreres inn fortløpende, 483 straffesaker og 166 sivilt henlagte saker (ungdom under kriminelle lavalder 15 år) overført direkte fra politiet ved påtale.

– Politi og påtale har i Sør – Vest et stort fokus på konfliktråd som alternativ straffereaksjon i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, samt overfører saker sivilt etter samtykke fra partene, står det i pressemeldingen.

257 sivile saker

Innbyggere meldte inn 257 sivile saker, en økning på 17 prosent fra 2018, noe som er høyest økning i landet.

– Oppgangen kan skyldes økt kunnskap om gratis tilbudet konfliktrådet tilbyr. Et tilbud basert på frivillighet og samtykke fra alle parter som deltar. Parter som i hovedsak møtes «ansikt til ansikt» for å prate ut om det anmeldte forholdet eller den sivile saken i forsøk på å gjenopprette og/ eller komme til enighet om noe for framtiden. Noen saker løses ved budbringer avtaler pr. tlf. eller der parter sitter i hver sine møterom. Samtlige møter, uansett form tilrettelegges og ledes av våre ca. 55 meklere som har opplæring og innehar et 4 års svært samfunnsnyttig verv, står det i pressemeldingen.

Den største saksmengden omhandler mindre tyverier (tidligere kalt naskeri), vold og narkotika og skadeverk.

Kun Oslo har flere

Kun Oslo har flere ungdommer under straffegjennomføring enn Sør-Vest.

– Antall unge lovbrytere som har fått oppfølging i Konfliktråd (gjerningstidspunkt etter fylte 18 år), ungdomsoppfølging eller idømt ungdomsstraff (gjerningstidspunkt fra fylte 15 – før fylte 18 år) har gått noe ned, men er allikevel høyt. Kun Oslo har flere med 113 straffegjennomføringer, mens Sør-Vest har 88 straffegjennomføringer i 2019 (21 mindre enn i 2018), står det i pressemeldingen.

Som tidligere år utgjør narkotika, vold og trusler hovedandelen av lovbruddene for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Artikkeltags