HUMØR: Smilet er aldri langt unna hos Havnedagenes
Tor Otto Nilsen og Thor Solberg Stensen. De gleder seg til midten av august.
Harald Nordbakken

Sørger for bedre kø-avvikling i Smedasundet

Konvoien til Havnedagene blir plassert fra trekaien under Risøybrua og nord til Knutsakaien i år.
Publisert