HAUGESUND: Haugesund Sparebanks kulturpris går i år til Haugaland Kunstverk.

Prisen, som i 2016 er doblet til 50.000 kroner, ble delt ut fredag kveld av administrerende banksjef Bente Haraldson Syre under åpning av Kulturnatt i Festiviteten.

Haraldson Syre og sparebanken har følgende begrunnelse for at nettopp Haugaland Kunstverk vant prisen i år:

«Haugesund Sparebanks kulturpris deles ut til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som har gjort seg fortjent til det gjennom sitt virke innenfor kulturlivet på Haugalandet, eller som oppmuntring til unge utøvere. Haugesund Sparebank ønsker i år å gi årets pris til en etablert, men likevel ung aktør».

«I løpet av seks års drift har aktøren skapt mye engasjement, liv, og løftet fram mange utøvere innenfor et vidt spekter av kunstneriske uttrykk som billedkunst, dans, litteratur, musikk og teater. I medgang og motgang har denne aktøren stått stødig. Selv i utfordrende tider har den brukt sin kreativitet og pågangsmot til å finne alternative og beste løsninger for alle involverte parter. Aktøren har bidratt til at flere utøvere har flyttet hjem igjen etter studier og arbeid utenbys, og har skapt et voksende og levende kunstmiljø på Haugalandet. Den har løftet kulturlivet på hele Haugalandet, og vært et svært positivt og fruktbart innslag i byen. Og vi ser utslag og spor av dette i gatene, på scenene, og i galleriene».