Haugesund: Hatteland Computer flytter sine vel 30 arbeidsplasser til Raglamyr. Det samme gjør Haugaland HMS, mens G-Sport Haugesund legger ned, for å utvide på Amanda og Oasen-sentrene.

– Det er synd for bymiljøet at næringslivsaktører flytter fra sentrum, sier Lisbeth Aase Spies, påtroppende leder for Haugesund Sentrum.

Trangt om plassen

Administrerende direktør i Haugesundregionens Næringsforening, Egil Severeide, ser med bekymring på at næringslivet velger byens randsone framfor sentrum.

– Kontorarbeidsplasser hører hjemme i sentrum. Møtevirksomhet og lunsjer utenfor arbeidslokalet, og handel på vei fra jobb tilfører puls til sentrum, sier Severeide.

Både Hatteland og Haugaland HMS opplyser at behovet for større kontorlokaler er en viktig årsak til at de forlater sentrum.

Vil tillate sanering

– Sentrum har for små lokaler i forhold til moderne virksomheter. Det er ingen tvil om at vi er kommet til et punkt hvor vi må tillate litt mer utskifting av bygg. Vi må stimulere til større bygningsmasse i sentrum, sier ordfører i Haugesund, Petter Steen jr. (H).

Han påpeker at kontorarbeidsplasser i sentrum er noe kommunen ser på som ønskelig.

– Sentrum kan ikke utelukkende leve av handel, sier Steen jr.

Gjennom å etablere en god dialog mellom gårdeiere og leietakere ønsker Spies å hindre videre fraflytting.

– Haugesund Sentrum skal være attraktivt for både eksisterende virksomheter og nyetableringer, sier Spies.

Severeide vil ha sentrum på dagsorden.

– Frem mot høstens Byggarenakonferanse ønsker vi en grundig diskusjon om regionsenterets rolle, sier Severeide.

 

Ingen parkeringsmangel

Han mener mangelen på parkeringsplasser er en viktig årsak til sentrumsfraflyttingen.

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at parkeringsforholdene i området rundt våre lokaler i Kirkegata ikke var de beste, sier markedssjef i Haugaland HMS, Astrid Grimstvedt til hninfo.no.

Men, ifølge Steen jr. er sentrums parkeringsmangel en myte. Også Spies bestrider mangel på parkering.

– Det er 4.500 parkeringsplasser i sentrum og halvparten av disse står ledige til enhver tid, sier Spies.