Gå til sidens hovedinnhold

Optimismen er tilbake

Artikkelen er over 11 år gammel

Den nedadgående trenden er snudd. Det er gryende optimisme i næringslivet i Rogaland og i Haugesund-regionen.

Haugesund: – Det ser lysere ut enn i 2009. De fleste bransjer ser positivt på framtiden, men det hersker fortsatt en del usikkerhet, sier Merethe P. Haftorsen, som er leder for Nav marked i Nord-Rogaland.

Tendensen er den samme i Hordaland.

I går presenterte Haftorsen resultatene fra årets bedriftsundersøkelse og Konjunkturbarometeret for Rogaland for mai.

Mens 2009 var preget av finanskrisen og pessimisme, er næringslivet og arbeidsmarkedet nå i ferd med å bli friskmeldt – og Rogaland er friskest i klassen.

Hittil i år er det etablert 2.194 nye stillinger i Nord-Rogaland.

Flere positive

Flertallet av næringslivsledere vurderer markedet som bedre enn i fjor. De tror at aktiviteten, antall ansatte og lønnsomhet vil være uendret eller øke i inneværende år. Størst er optimismen innen energibransjen.

Lederne er samtidig litt tilbakeholdne når det gjelder nyinvesteringer. I industrien, bygg- og anlegg, hotell- og restaurant og privat tjenesteyting forventer de lavere investeringer enn i fjor.

Samtidig rapporterer 30 prosent av bedriftslederne at de har problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

– Spesielt innen offentlig og privat tjenesteyting er dette er stort problem, sier Haftorsen.

Høyere i nord

Jevnt over er optimismen i Haugesunds-regionen og Dalane noe lavere enn i Stavanger-regionen og Ryfylke. Dette gjenspeiler seg også i ledighetstallene.

Arbeidsledigheten (2,6 prosent) og sykefraværet (5,2 prosent) i fylket har sunket i årets tre første måneder og er lavest i landet. Tallene for Nord-Rogaland ligger noe høyere; henholdsvis på 3 og 5,5 prosent.

– Størst er ledigheten blant unge, ufaglærte menn. Det er også vanskelig å få ledige utenlandske arbeidstakere inn i jobb igjen, sier Haftorsen.

Ved utgangen av april var det 1.632 helt ledige nord for Boknafjorden. Flest ledige er det i Haugesund og Karmøy.

Store utfordringer

Haftorsen understreker at det fortsatt er store utfordringer på arbeidsmarkedet: 
 

  • Det er dårlig samsvar mellom ungdommenes utdanningsvalg og kompetansen næringslivet etterspør.
  • Mange dropper ut av videregående skole.
  • Høy ledighet blant ufaglærte menn og blant innvandrere.
  • Befolkningsframskrivninger viser at alderen på arbeidstakerne går opp fram mot 2020.

Kommentarer til denne saken