HAUGESUND: Coop har lenge gått svanger med planer om å bygge et nytt storsenter like sør for Amandasenteret.

Rikspolitiske bestemmelser har satt kjepper i hjulene for planene. I september 2013 sa imidlertid Fylkesmannen ja til at Coop kan bygge senteret, men statens mann la imidlertid begrensninger på framtidig bruk av lokalene Coop flytter ut av på Raglamyr.

Uaktuelle begrensninger for Coop.

Siden september i fjor har det vært drøftelsesmøter mellom partene. Det siste ble holdt i september i år.

Direktør i Coop Sørvest, Tore Klovning, forteller til Haugesunds Avis at det fortsatt ikke er tatt noen avgjørelse i saken.

– Krevende begrensning

– Alternativene Fylkesmannen la fram i møtet i september vil fortsatt legge krevende begrensninger på byggene vi flytter fra. Fylkesmannen la samtidig føringer til oss om at vi kunne komme tilbake med justeringer hvis vi ønsket det. Og det kommer vi til å gjøre, sier han.

Det er spesielt begrensninger på bruken av dagens Obs Bygg Coop og Klovning sliter med.

Der Fylkesmannen mener det bare skal være lov til å selge motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og hagesenter.

Det vil ifølge Coop påvirke markedsprisen for eventuelt salg eller begrense mulighetene til å leie ut lokalene.

Fritt fram for handel

I dagens Obs-butikk på Amandasenteret legges det ikke begrensninger på handel. Det er gode nyheter for Coop.

– Hvis det også åpnes for salg av tepper, møbler og hvite- og brunevarer i OBS Bygg-bygget, er dere fornøyd da?
– Vi er fortsatt i forhandlinger så det vil jeg ikke kommentere nå, svarer Klovning.

På spørsmål om hva som skjer hvis det ikke blir enighet med Fylkesmannen, svarer Coop-direktøren følgende.
– Da anker vi saken til departementet, sier Klovning.

Kommunen er på lag

Varaordfører Sven Olsen (Frp) representerte det politiske Haugesund i møtet mellom kommunen, Coop og Fylkesmannen i september.

– Ønskene Coop har for bruken av dagens to Obs-bygg er innenfor det Haugesund kommune kan akseptere. Det er vedtatt i plan- og miljøutvalget, kommenterer varaordfører Olsen.

Coops nye varehus skal romme 32.000 kvadratmeter. I dag disponerer Coop 26.000 kvadratmeter i de to byggene som skal flyttes ut av.

Coop ønsker å samle dagens Coop Obs Bygg og Coop Obs Hypermarked i det nye storsenteret.

Et hagesenter skal også inn i et eventuelt nytt storsenter.