Nav-skandalen: – Vi har lett, men ikke funnet noen

Så langt har ikke Haugaland tingrett funnet noen dommer som er avsagt knyttet til Nav-stønad mottatt i EØS-land.