Bate er på plass i byen

– Bate er bra for Haugalandet, og Haugalandet er bra for Bate, oppsummerer nyansatt avdelingsleder Halfdan Krohn Brekke.