– Vet lite om hva som skjer her nattestid

Nå skal ikke lenger el-returen utenfor Elkjøp i Haugesund stå ubevoktet.