HAUGESUND: – Barnevernet og kommunen tar vurderingene og konklusjonen til fylkesmannen med stort alvor, sier barnevernsleder Liv Kjersti Kvalevaag i Haugesund.

Barnevernet i kommunen var involvert i saken fra 2001 til 2009, etter gjentatte bekymringsmeldinger, da «Ida» bodde i Haugesund. I granskingsrapporten får barnevernet i kommunen kritikk for at det ikke gjennom gjennomført gode nok undersøkelser, og for at det avsluttet saken i 2009 uten å ha grunnlag for det. Det ble heller ikke gitt noen begrunnelse for henleggelsen.

Disse forholdene er i strid med kravene i barnevernsloven om forsvarlige barnevernstjenester.

– Vi ser det fylkesmannen sier; at vi ikke har gjort en god nok faglig jobb i forhold til lover og regler, og ikke dokumentert saken godt nok, sier Kvalevaag.

– Kunne «Ida» vært reddet dersom dere hadde gitt nødvendig hjelp?

– Vi ser at vi ikke har vært gode nok. Da vi gikk gjennom saken i ettertid, ser vi at vi ikke hadde dokumentert godt nok de faglige begrunnelsene og de beslutningene som ble tatt. Derfor er det vanskelig nå å si om vi gjorde de riktige tingene, eller burde satt inn andre tiltak. Dette er vårt ansvar, og det er alvorlig, sier barnevernslederen.

Kvalevaag opplyser at barnevernet i Haugesund de siste årene brukt mye tid på internkontroll. De har brukt mye på å gjennomgå egne rutinebeskrivelser for mottak av bekymringsmeldinger og behandling av saker. Dette har skjedd uavhengig av saken til «Ida».

Ifølge Kvalevaag bruker barnevernet erfaringene fra tilsyn i egen og andre kommuner til å lære av. Alle avgjørelser skal dokumenteres skriftlig. I tillegg blir all statistikk og alle avvik gjennomgått hvert kvartal. Det blir også tatt stikkprøver i saksmappene.

«Ida»-saken, der alle involverte parter får kritikk, vil bli gjennomgått på et møte med hele personalet i barnevernet i Haugesund.

– Vi har et forbedringspotensial, og vil lære av denne saken. Vi ønsker ikke at slike ting skal skje igjen, understreker barnevernslederen.