Kutter eiendomsskatten med 16,2 millioner

Flertallspartiene ønsker å gi noe av den formidable økningen i eiendomsskatt tilbake igjen.