Kopi-Knut: – Folk kan parkere på Flotmyr og gå lite grann. Vi trenger grønne lunger

Knut Fagerland har drevet kopibutikk der siden 1984, og lest om alle de skrinlagte planene på parkeringstomten nedenfor. Nå gleder han seg over å ha fått en ny park i fleisen.