Stoppet graving da de fant sprengstoff

Coop har ventet i mange år på å få bygge nytt varehus. Få dager etter byggestart måtte gravearbeidet stanses.