HAUGESUNDS AVIS MENER: Har Ap tenkt å videreføre skattenivået fra 2004? spør SVs skattepolitiske talsmann på Stortinget, Snorre Valen.

Over hele forsiden i Dagsavisen i går krever han en avklaring fra den tidligere regjeringspartneren – og tilføyer at støtte fra SV i så fall er uaktuelt.

– Vi vil øke skattene på både høye inntekter og høye formuer, lyder Valens bidrag i den skattedebatten som har ulmet gjennom sommeren og som vil blusse opp for fullt frem mot høstens statsbudsjett og forestående utvalgsutredninger.

Debatten om formuer og fordeling har fått ny næring av den franske sosialøkonomen Thomas Pikketys internasjonale bestselger «Kapital i det 21. århundre». Budskapet her er at økende forskjeller mellom vanlige lønnstagere og de som har arv og kapital truer hele den vestlige samfunnsmodellen. Pikettys teser er nok omdiskuterte, likeså hvor relevant den drastiske konklusjonen er for Norges del.

Mest profilert står Civita, den liberale tankesmien som ledes av tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet, mot etablerte fagøkonomer i den hjemlige debatten. En annen tidligere Høyre-statsråd, professor Victor Norman, plasserer seg i de sistnevntes leir: «Kaken har blitt større, men de minste kakebitene er blitt enda mindre».

Derfor må skattebyrden flyttes fra vanlige lønnsinntekter til dem som har femdoblet sine kapitalinntekter de siste 20 årene, fremholdt han i Dagens Næringsliv nylig – og hevdet at slike skatteskjerpelser kan foretas uten å stenge for innovasjon i næringslivet og økonomisk vekst.

Regjeringen strever for sin del med å finne næringspolitisk fornuftige skattekutt som ikke samtidig medfører at de rikeste bidrar mindre til fellesskapet. Mer til de rikeste er ingen vinnersak. Ap kan uten større belastning henvise Valen til sitt valgprogram, hvor 2004-nivået ligger fast til 2017. Aps finanspolitiker Marianne Marthinsen (Ap) tar til orde for en bredere skattedebatt, som favner både fordeling og næringsliv.

Fra regjeringshold signaliseres det omfattende endringer i skattesystemet, selv om formuesskatten foreløpig holdes utenfor kuttløftene. Debattemperaturen vil stige utover høsten. Men skatt er et politikkområde hvor fordelene med – enn si nødvendigheten av – tverrpolitiske forlik er åpenbare.