HAUGESUNDS AVIS MENER: «Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves,» heter det, men av og til kan man lure. For eksempel gjelder dette parkering. Her har mange ventet mye, spesielt når de skal på Haugesund sjukehus.

Stadig er parkeringsplassene mer enn fulle, en rekke biler kjører rundt i håp om at noen skal dra akkurat når de er nærmest. Det er som stolleken med altfor mange deltakere. Vi venter også på løsningen. I flere år har vi hørt at et parkeringshus i Grytå, noen heftige steinkast nord for sykehuset, er en god løsning. I 2008 var det snakk om et forprosjekt. I 2010 konkluderte en konsulentrapport at parkeringshus i Grytå var den beste muligheten.

Selv om vi vet at Haugesund parkering jobber med saken, er det ikke lett å se at vi i 2014 er nærmere lettelse i parkeringsproblematikken. Og trolig blir det verre før det blir bedre: Utbyggingen av revmatismesykehuset gir enda større parkeringsbehov.

Alt i alt er det rimelig god parkeringskapasitet i Haugesund. Man kan selvsagt henvise folk lenger ned i sentrum, men folk vil alltid først søke de næreste plassene. Og for mange av de som skal på sykehuset, er selv moderate gåavstander en utfordring eller plage. Det er vanskelig, for ikke å si umulig, å sørge for at de sprekeste parkerer lengst vekk.

Denne utfordringen vil også være et element ved parkering i Grytå. Det er en halv kilometer i luftlinje derfra til hovedinngangen på sykehuset. Det er for langt for en del av pasientene. De ansatte vil sikkert også være rimelig skeptiske en stormdag i januar.

Parkeringsproblemene må uansett ha en løsning. Kjapt. Men når man tenker på utbygging av sykehuset, må også plassmangelen veie med i vurderingen av en fortsatt klattvis utvidelse, sett opp mot et helt nytt sykehus ute av sentrum.


PS. Ha ei god helg!