HAUGESUNDS AVIS MENER: SV-leder Audun Lysbakken vil ha en ny frihetsdebatt og i den forbindelse få fjernet stemplingen av SV som et forbudsparti. I en kronikk i Klassekampen nylig retter han selvsagt sitt skyts mot høyresiden, men også mot Ap – heller ikke unaturlig når Ap henter velgere i bøtter og spann fra sin tidligere regjeringspartner.

Et sentralt tema i kronikken gjelder balansen mellom å regulere økonomi og arbeidsliv på den ene siden og avstå fra forbud og påbud som i unødig grad griper inn i privatlivet.

At SV stemte imot flytevestpåbud i Stortinget rett før sommeren, er selve kroneksempelet på at man «ikke kan påby alt man er for». Lysbakken står for øvrig ikke alene med sitt debattønske. 1. mai anklaget LO-leder Gerd Kristiansen høyresiden for å ha kidnappet frihetsbegrepet, hvorpå Jonas Gahr Støre lovet å ta det tilbake.

Det er heller ikke første gang SV forsøker å kvitte seg med det omtalte stempelet. Men en debatt om frihetens rammer og grenser kan bare ønskes velkommen, forutsatt at den gis et videre perspektiv enn enkeltsaker av typen Segway, søndagsåpent og flytevester.

Og at det ikke går som da Ap utfordret Høyre til frihets- og demokratidebatt på 1970-tallet. Den debatten ble relativt kortvarig, sterkt preget av alt og ingenting og satte derfor få spor etter seg. Men ambisjonene om en frihetsdebatt som tydeliggjør ideologiske skiller og som setter frihetsbegrepet i perspektiv, må aldri oppgis.

For enkeltmenneskets frihet i forholdet til så vel staten som markedskrefter og andre maktinstanser reiser viktige spørsmål – ikke minst i dataalderen. Mens retten til å velge bort flytevest ligger innenfor SVs valgfrihet, faller pappapermens lengde langt utenfor.

Fra regjeringspartienes merittliste burde holdningen til EUs påtenkte datalagringsdirektiv være et viktigere debattema enn opphevelsen av en rekke svakt begrunnede forbud. I Dagsavisen tirsdag proklamerer Aps Anette Trettebergstuen at det viktigste framover blir å slå tilbake høyresidens snevre frihetsforståelse. Det høres umiddelbart ut som et ganske forutsigbart prosjekt.

Mer interessant vil det være å få utdypet og konkretisert venstresidens egen frihetsforståelse, under Aps nye leder og etter utspillet fra en SV-leder i en trengt posisjon.

Et videre perspektiv enn enkeltsaker om Segway, søndags-åpent og flytevester.