HAUGESUNDS AVIS MENER: Jo da, tittelen er litt slem og upresis. Vi snakker om Haugesund Høyre og nominasjonen for kommunevalget neste høst. Vi mener ikke Høyre er en gjeng gubber. Her er mange dyktige kvinner – og unge menn. Men vi vet at det fort blir en overvekt godt voksne menn i bystyret, også i Høyre.

Mange av dem har et stort nettverk, et kjent navn. På valgdagen løftes de fram av velgerne (som for Høyres del fort er flest menn). Så er det selvsagt nobelt å overlate mest mulig makt til velgerne ved bare å prioritere én person på valglista – ordførerkandidat Jarle Utne-Reitan.

Men hvem vet best hvem som er de unge talentene; velgerne eller partiorganisasjonen? Hvem kan sørge for at bredden i partiet blir representert i bystyret; velgerne eller partiet?

Og kan det være greit å avklare på forhånd at man får valgt personer som er klare til å ta de mest arbeidskrevende oppgavene? Vi tror det. Uansett håper vi partiet framover er bevisst å slippe til mer enn én frontfigur. Byen trenger flere.

Høyre er et konservativt parti. Dermed er det ikke underlig at tradisjon holder som argument for ikke å utkrystallisere en andrekandidat, men «slik har vi alltid gjort det» er en frase som bør møtes med skepsis. Måten det skjer på her, er ekstra uheldig.

Først kalles det inn til pressekonferanse hvor Jarle Utne-Reitan og Benedicte Johannessen (på bildet) holdes fram som toppduoen, til begeistring fra partikolleger i sosiale medier. Så trekker Johannessen seg. Nominasjonskomiteen er da kjapp med å fortelle at Marianne Eidesvik foreslås som ny nummer to.

Ny begeistring. Nominasjonskomiteens leder Helge Ytterøy L'orange har sagt at det er viktig med en toppduo for å dekke økende press og oppgaver.

Så kan man velge om man synes det er mest synd at valgkomiteen ikke kjenner medlemmene godt nok slik at duo-forslaget blir nedstemt med stor margin, at medlemmene ikke støtter ønskene og vurderingene fra komiteen og egen toppkandidat, eller at personer blir løftet opp av partiet for så å bli dyttet tilbake i skyggen.

Litt leit, alt sammen, vil vi tro.