Denne gamle murvillaen er begynt å legge seg ut

I villastrøket i Henrik Ibsens gate sørvest for sjukehuset, legger Blå Kors nå til rette for leiligheter.