Eieren blånekter å betale tvangsmulkt til kommunen

Kjøpesenter-eieren i Haugesund har gitt beskjed til kommunen at han ikke kommer til å betale. Kommunen har svart at innkrevingen ikke vil stanse.