500.000 til Vibrandsøy

Det drypper penger fra Rogaland fylkeskommune over hele Vibrandsøy.