Svømmehall og ny skole er enda mer forsinket

Et samlet bystyre har vedtatt at ny svømmehall og «nye» Haraldsvang skole skal stå ferdig i 2022. Kommunedirektøren mer enn antyder at disse tidsfristene kan ryke.