Kutter ut stillingskarusell. Ordføreren føler seg litt brukt.

Advokater mener Haugesund kommune ikke bør drive med en type annonsering som ordføreren den siste tiden har frontet.