HAUGESUND: Årets Samhandlere er en ærespris opprettet av Stiftelsen Folkets Gave. Tirsdag ettermiddag ble det klart at årets prisvinner er FOUSAM (felles forsknings- og utviklingsenhet for samhandling), som er et samarbeid mellom Helse Fonna, 18 kommuner i Helse Fonna-regionen og HSH.

I juryens begrunnelse heter det at årets samhandler har tatt saamarbeidsreformen på alvor.

- Målsetningen er at pasienter og brukere skal få det beste ut av et godt samarbeid mellom sykehus og kommunen. Juryen har notert seg at det er stor bredde i samarbeidet og at prosjektet har bærekraft, skriver Stiftelsen Folkets Gave i en pressemelding.

Årets Samhandler har ansvar for å følge opp det faglige nettverket i helseregionen. Disse er viktige for å sikre et tverrfaglig fokus innenfor alle områder. Det jobbes blant annet med å etablere et felles rehabiliteringsnettverk, går det fram av pressemeldingen.

Juryen synes også det er positivt at det er en viktig oppgave for vinneren å knytte lærings- og mestringsmetoder opp til alle pasientforløp.

Prisvinneren har bidratt til gjennomføringen av over tjue utviklings- og forskningprosjekter. Samarbeidet med frivillig og privat sektor trekkes også fram som viktig.

Får pris tirsdag kveld

Stiftelsen fikk inn mange kandidatforslag til årets pris. Elleve gikk til finalen og ble vurdert av juryen.

- Vi hadde en vanskelig oppgave, men endte til slutt opp med en enstemmig avgjørelse, skriver stiftelsen.

Den forrige prisen gikk til Den Norske Turistforening for prosjektet "Aktiv i 100".

Årets pris deles ut under samhandlingsmiddagen på Rehabiliteringskonferansen tirsdag kveld.