HVL med ny bachelorutdanning

Haugesund Høgskolen på Vestlandet, Haugesund.

Haugesund Høgskolen på Vestlandet, Haugesund. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Fra høsten 2019 tilbyr Høgskolen på Vestlandet en ny maritim bachelorutdanning som er spesialtilpasset søkere med toårig utdanning fra maritim fagskole.

DEL

HAUGESUND: Det nye programmet, bachelor i Maritime Management, er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen på Vestlandet (HVL) og starter som en pilot. Opptaket til piloten er på HVL sin campus i Haugesund, men samlingene vil være fordelt på alle de fire institusjonene som står bak programmet.

Målet er å rekruttere studenter over hele landet.

– Nå blir det enklere for dem som ønsker å bygge på sin maritime fagskoleutdanning med en bachelorgrad. Denne kompetansen er etterspurt av den maritime næringen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø mandag i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Tilpasset

Mange av studentene på det nye studiet vil trolig være i jobb på sjøen eller i landbasert maritim næring. Derfor vil den nye bachelorgraden tilbys som et deltidsstudium med halvert studieprogresjon.

– Det er viktig for oss at vi nå har fått på plass den nye overgangsordningen fra maritim fagskole til bachelor som lenge har vært etterspurt både fra studenter, fagskolene og det maritime næringslivet. Innholdet på studiet er basert på innspill fra maritimt næringsliv og tidligere fagskoleutdannede, sier Johanne Marie Trovåg, leder for Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet.

Fritak for studiepoeng

Studentene vil kunne få fritak for 60 studiepoeng, basert på kunnskapen de har fra den maritime fagskoleutdanningen. Dermed vil de kun måtte ta 120 studiepoeng, i stedet for 180, som er det vanlige for en bachelorutdanning.

Krav til opptak vil være fullført og bestått toårig maritim fagskole, med fordypning dekksoffiser på ledelsesnivå eller maskinoffiser på ledelsesnivå. Programmet er nettbasert med samlinger.

– Vi ser fram til å sette i gang og håper at tilbudet blir populært, sier Trovåg.

Artikkeltags