HAUGESUND: Klokken 14.30 startet Høyre, Frp, Venstre, KrF og Ap en pressekonferanse i Oslo om politireformen. Disse partiene har nå bredt flertall for hvordan endringene i Politi-Norge skal være.

I vårt distrikt har det vært stor uenighet om hvorvidt Haugaland og Sunnhordland politidistrikt (HSPD) skal legges samlet til Rogaland politidistrikt og Stavanger, eller deles opp etter fylkesgrensen slik at Sunnhordland går til Bergen. Et kompromiss kunne være at Etne og Sveio følger med til Rogaland.

Tidligere i dag kunne Haugesunds Avis fortelle at enigheten er om det første – HSPD beholdes samlet.

LES OGSÅ: Fylkesutvalget vil beholde politigrensene

Det har vært kraftig dragkamp om politigrensene i forhandlingene, særlig med tanke på Stord, Fitjar og Bømlo. Kompromisset ble å ”love” disse overgang til Bergen og Vest politidistrikt når Bjørnefjord-kryssingen Hordfast er på plass. Formuleringen partiene er enig om skal være:

”Når forventede transportløsninger (som Hordfast) er på plass, blir kommunene Fitjar, Stord og Bømlo en del av Vest politidistrikt. Dersom bygging av forventede transportløsninger ikke er startet innen 2023, skal Bømlo, Fitjar og Stord likevel vurderes lagt til politidistrikt Vest.”

Sammenslåtte HSPD og Rogaland PD blir trolig hetende Sør-Vest politidistrikt.

Glad for løsningen

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) er glad løsningen ble som den ble.

- HSPD er et godt fungerende politidistrikt. Ønskene fra lokalt hold på Fitjar, Stord og Bømlo mener jeg er godt ivaretatt med å se det i sammenheng med framtidens samferdsel, sier Liadal som mener det viktigste ikke er hvor grensene går, men hvilket politi vi får.

Kollega Geir S. Toskedal (KrF) er også svært fornøyd:

- Det har vært mye diskusjon. Jeg mener dette er det beste faglige resultatet vi kunne oppnå for vår region og våre innbyggere. En gledens og lettelsens avklaring, sier Toskedal til Haugesunds Avis.

- Det er veldig bra at hele regionen vår har endt opp i samme politidistrikt. Det har vært en intens kamp om grensene helt til i dag, og at vi har lykkes med å opprettholde distriktet er svært viktig for innbyggerne i regionen vår, sier stortingsrepresentant Arve Kambe (H).

Kambe mener løsningen og reformen sikrer bedre beredskap, større tilstedeværelse i lokalsamfunnene og bedre utnyttelse av alle ansatte i politiet.

Etter det vi forstår, har det i denne saken vært geografiske uenigheter i de fleste partiene som har forhandlet.

- Det beste polititilbudet

Iselin Nybø har vært med i forhandlingene fra Venstre. Etter det vi forstår fra flere kilder, har hun vært sentral for å holde HSPD samlet.

- Jeg er glad for at dagens Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt holdes samlet og legges sammen med dagens Rogaland politidistrikt, sier stortingsrepresentant Nybø.

- For oss har det vært viktig å legge vekt på det politifaglige rådet om at dette politidistriktet burde holdes samlet av beredskapsmessige hensyn frem til ny infrastruktur er på plass. Dette gir det beste polititilbudet til innbyggerne i denne regionen, noe som har vært viktig å sikre. Jeg har hatt flere henvendelser fra lokale politikere som er opptatt av dette. Særlig har May Britt Vihovde (Venstre, Haugesund) vært opptatt av at regionen må ses på som en helhet og at vi må sikre en god beredskap i nord-fylket. At det nye politidistriktet endrer navn til Sør-Vest er naturlig med tanke på at det er kommuner fra både Vest-Agder, Hordaland og Rogaland som inngår i dette distriktet.

- Det at kommunene Stord, Bømlo og Fitjar skal flyttes nordover til politidistrikt Vest etter at Hordfast er på plass, ser jeg på som naturlig ettersom dette er noe de ønsker selv og ettersom det da åpner seg helt andre muligheter for samarbeid nordover, sier Nybø.

- Det er en fornuftig avgjørelse å beholde HSPD. Nå blir ikke politiet i regionen svekket, kommenterer Bente Thorsen (Frp).