HAUGESUND: På mandagens møte fremholdt Atle Roll Mathiesen fra Kripos arbeidet i Haugesund som eksempel på god jobbing da et medlem av Outlaws ble tatt for narkotikasmugling før jul.

Del på Facebook

- Et godt eksempel på at politiets fokus på disse klubbene, gir gevinst, sier Olsen. Både Mohn og Olsen er samstemte om politikernes ansvar for dette som må oppfattes som et økende samfunnsproblem.

Anders Werp fra justiskomitéen på Stortinget uttrykte glede over engasjementet fra kommunene, som har økt kraftig de siste par årene.

- Enda mer gledelig er det at Stortinget vedtok ”Stortingsmelding 7 -  2010-2011” om Kampen mot organisert kriminalitet (og 1%-MC-klubbene) enstemmig. Alle partiene står bak, sier Werp.

Temaet for oppfølgingsmøtet mandag var ”Bekjempelse og forebygging av kriminelle MC-gjenger”. Målet er å lage en veileder for hva som kan gjøres og hva som er lovlig. Denne vil sannsynligvis forligge i løpet av våren i KS sin regi. KS er kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon.

Vanguards MC, Haugesund, Preditors MC, Hauge i Dalane og Neverminds MC, Stord  er alle med i Norgesmodellen, som betyr at de på en eller annen måte sympatiserer med Hells Angels.

- Dessverre er antallet sympatisører økende i alle 1% MC-klubber. Det er viktig å holde fokus på dette hele tiden og ikke bare i forbindelse med enkeltsaker, sier Mohn.