HAUGESUND: Sørhaugøy, med den nedlagte fyrstasjonen som til daglig kalles Tonjer, tilhører et sameie for de tidligere gårdbrukerne på Sørhaug. Opprinnelig skal det ha vært 14 hjemmelshavere. Hvor mange etterkommerne utgjør i dag, har knapt noen umiddelbar oversikt over.

Selve fyrbygningene tilhører Karmsund folkemuseum, og i 2002 tok Martha Sveen Sørhaug initiativ for å gi hele øya til museet. Det ble også holdt grunneiermøte om saken, men de som møtte ble ikke enige om å selge eller gi bort øya.

Sørhaug forteller at hun vil invitere til nytt grunneiermøte onsdag 9. juni. Haugesunds Avis har vært i kontakt med flere grunneiere som foreløpig ikke kjenner til noen møteinnkalling.

Berget av Knutsen

Sørhaugøy har et areal på 15–20 mål. Tonjer – eller Sørhaugøy – fyr ble etablert på øya i 1846. Fyret var i drift til 1952. Da ble det erstattet av en fyrlykt som står på stativ like ved.

Bygningene ble avertert for salg til nedriving, men museet kom på banen og engasjerte seg for bevaring. Dette førte til at skipsreder Ole Andreas Knutsen kjøpte fyret og overdro det til museet.

Torleif Staveland og Lodvar P. Hesseberg sto i spissen for en rehabiliteringsaksjon på 1970-tallet. Senere er det tilhørende sjøhuset blitt restaurert for offentlige midler.

Haugesund Sportsdykkere leier i dag fyrstasjonen av Karmsund folkemuseum.

Aktuelt for kommunen

Rådmann Odd Henry Dahle bekrefter henvendelsen fra Sørhaug. Rådmannen har sendt saken videre til boligsjefen for vurdering.

– Etter det som har skjedd med Vibrandsøy, er det klart vi er interessert i Sørhaugøy. Enten gjennom en avtale med grunneierne eller aller helst kjøp, sier boligsjef Åsmund Storhaug til Haugesunds Avis.

Han vil derfor undersøke nærmere hva grunneierne har å tilby. Prisen kan bli avgjørende.

– For grunneierne må jo salg til det offentlige være den eneste måten de kan tjene noen kroner på øya, sier Storhaug videre.

– Svært interessant

Også Oddvin Øvernes, daglig leder i Friluftsrådet Vest, mener det er svært interessant dersom eierne vil selge Sørhaugøy.

– I reguleringsplanen for Vibrandsøy er det tatt med gangbru til Sørhaugøy, og Tonjer fyr kan bli et interessant turmål. Det er naturlig å søke statlige midler til et eventuelt kjøp av øya, sier Øvernes.