HAUGESUND: 18 august gjorde ordfører Petter Steen jr. det i Haugesunds Avis klart at det ikke er noen selvfølge at han sier ja til en ny periode.

Hensynet til familien og den særlige belastningen Terra-saken har vært, gjorde at ordføreren gikk i tenkeboksen. I morgen vil han offentliggjøre sin beslutning.

Foretrekker

Respons Analyse i Bergen har på oppdrag fra Haugesunds Avis stilt følgende spørsmål til et representativt utvalg haugesundere over 18 år:

«Petter Steen jr. fra Høyre er i dag ordfører i Haugesund. Vil du foretrekke at Petter Steen jr. fortsetter som ordfører etter kommunevalget neste år, eller vil du foretrekke en annen person som ordfører?»

57 % uansett parti foretrekker Steen, 29 % ønsker en annen, mens 14 % svarer «ikke sikker».

Også hos Frp og Ap

Et klart flertall av både Høyres (73%), Fremskrittspartiets (56%) og Arbeiderpartiets (46%) velgere vil ha Steen. Det samme gjelder for utvalget som sier de vil stemme KrF (59%) ved et kommunevalg nå.

Også flertallet av Pensjonistpartiets og Sps velgere foretrekker Steen, men her er utvalgene små.

Hos venstrefolk er det derimot et flertall (47 %) som vil ha en annen ordfører enn Petter Steen jr., 34 % vil ha Steen, mens 19 % er usikre. Også hos SV og partiet Rødt er det ønske om ordførerbytte, men det er likevel 39 % av SV’erne som foretrekker Steen.

Jevnt fordelt

Utvalget som har svart på spørsmålet om ordfører, er på 603 personer, 302 menn og 301 kvinner.

Bakgrunnstallene viser at oppfatningen om hvem som bør være ordfører er tilnærmet lik mellom kjønnene. 56% av mennene vil ha Steen, 30 % foretrekker en annen, 14 % er usikre. Hos kvinnene er fordelingen 58% for Steen, 28 % ønsker en annen, 14% vet ikke.

Utvalget viser at Steen er den foretrukne ordfører i samtlige aldersgrupper. Sterkest oppslutning har hani aldersgruppa 45–59 år (63%) og 60 år og eldre (60%). I begge disse gruppene er det 30% som svarer de foretrekker en annen.

Størst usikkerhet er det i aldersgruppa under 30 år. Her svarer 25% ikke sikker, 22% foretrekker en annen, mens 53 % vil ha Petter Steen. I gruppa 30–44 år er 53% for Steen, 33% vil ha en annen, 14 % vet ikke.