- Hun spurte ofte om gatenavn i Haugesund, for å se hvor mye hun husket

Anne Grete Preus døde søndag etter lang tids sykdom. Vamps Øyvind Staveland jobbet med henne ved flere anledninger.